Planul Strategic de Dezvoltare Socio- economică a localității Feștelița, r-nul Ștefan Vodă.

Evenimente

Planul Strategic de Dezvoltare Socio- economică a localității Feștelița, r-nul Ștefan Vodă.
Primăria Satului Feștelița intră în componenţa Raionului Ștefan Vodă – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
Primar la momentul actual este Tudoreanu Nicolae.  Conform recensământului din anul 2014 populația satului ajunge la 3046 locuitori. Distanța directă pînă în or. Ștefan Vodă este de 23 km. Distanța directă pînă în or. Chişinău este de 91 km.
Suprafața totală ocupată de domeniile satului este de circa 3031,36 ha, iar suprafața totală constituie 2279,83 ha.
Satul Feşteliţa este atestat documentar pentru prima dată la 1703, însă potrivit surselor locale  satul,este cu mult mai vechi. Amplasat în zona de stepă a raionului Ştefan Vodă,la sud-est de Prut la o distanţă de 100 km de Chişinău şi respectiv Odessa, învecinat cu satele Ermoclia, Semeneuca, Alava, Marianca de Jos, Talmaz, Popeasca.

Evenimente
com. Agronomovca, r-nul Ungheni, Planul strategic de dezvoltare socio- economică

Primăria Comunei Agronomovca intră în componenţa Raionului Ungheni – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Din componența comunei fac parte 3 localități: Agronomvca, Zăzulenii Noi și Negurenii Noi. Cele trei  localități ale comunei se situează în apropiere una față de alta. Suprafața totală ocupată de domeniile comunei este de circa 876 ha, …

Evenimente
com. Beștemac, r-nul Leova, Plan strategic de dezvoltare socio- economică

Primăria Comunei Beștemac intră în componenţa Raionului Leova – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Din componența comunei fac parte 2 localități: Beștemac și Pitești. Cele două localități ale comunei se situează în apropiere una față de alta. Suprafața totală ocupată de domeniile comunei este de circa 1520,8 ha, iar suprafața …

Evenimente
com. Ciolacu Nou, r-nul Fălești, Plan strategic de dezvoltare socio-economică

Primăria Comunei Ciolacu Nou intră în componenţa Raionului Fălești – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Din componența comunei fac parte 5 localități: Ciolacu Nou, Ciolacu Vechi, Făgădău, Șoltoaia, Pocrovca. Cele cinci localități ale comunei se situează în apropiere una față de alta, fiind delimitate printr-un hotar vizibil. Suprafața totală ocupată …