com. Ciolacu Nou, r-nul Fălești, Plan strategic de dezvoltare socio-economică

Evenimente

Primăria Comunei Ciolacu Nou intră în componenţa Raionului Fălești – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
Din componența comunei fac parte 5 localități: Ciolacu Nou, Ciolacu Vechi, Făgădău, Șoltoaia, Pocrovca. Cele cinci localități ale comunei se situează în apropiere una față de alta, fiind delimitate printr-un hotar vizibil. Suprafața totală ocupată de domeniile comunei este de circa 1050.83 ha, iar suprafața totală constituie 2119.258 ha. Primar la momentul actual este Basarab Serghei.  Conform recensământului din anul 2014 populația comunei ajunge la 3076 locuitori. Distanța directă pînă în or. Fălești este de 16 km. Distanța directă pînă în or. Chişinău este de 124 km.

Satul Ciolacu Nou a fost menționat documentar în anul 1899.
Satul Ciolacu Vechi a fost menționat documentar în anul 1859.
Satul Făgădău a fost menționat documentar în anul 1906.
Satul Pocrovca a fost menționat documentar în anul 1900.
Satul Şoltoaia a fost menționat documentar în anul 1706.

Evenimente
Planul Strategic de Dezvoltare Socio- economică a localității Feștelița, r-nul Ștefan Vodă.

Planul Strategic de Dezvoltare Socio- economică a localității Feștelița, r-nul Ștefan Vodă. Primăria Satului Feștelița intră în componenţa Raionului Ștefan Vodă – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Primar la momentul actual este Tudoreanu Nicolae.  Conform recensământului din anul 2014 populația satului ajunge la 3046 locuitori. Distanța directă pînă în or. Ștefan …

Evenimente
com. Agronomovca, r-nul Ungheni, Planul strategic de dezvoltare socio- economică

Primăria Comunei Agronomovca intră în componenţa Raionului Ungheni – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Din componența comunei fac parte 3 localități: Agronomvca, Zăzulenii Noi și Negurenii Noi. Cele trei  localități ale comunei se situează în apropiere una față de alta. Suprafața totală ocupată de domeniile comunei este de circa 876 ha, …

Evenimente
com. Beștemac, r-nul Leova, Plan strategic de dezvoltare socio- economică

Primăria Comunei Beștemac intră în componenţa Raionului Leova – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Din componența comunei fac parte 2 localități: Beștemac și Pitești. Cele două localități ale comunei se situează în apropiere una față de alta. Suprafața totală ocupată de domeniile comunei este de circa 1520,8 ha, iar suprafața …