s. Cașunca, r-nul Florești, Plan strategic de dezvoltare socio- economică

Evenimente

Primăria s. Cașunca este în componenţa Raionului Florești – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

Cașunca a fost întemeiată în 1840 de către Ștefan Casso, român originar din Macedonia. De la întemeietorul satul provine și denumirea localității, inițial, ortografiată Cassovca – după cerințele țariste din acea perioadă. Ulterior, descendenții lui Ștefan Casso, în special fiul său Nicolae, au dorit să-și zică Cașu, iar denumirea satului s-a transformat din Cassovca în Cașunca.

Primar la momentul actual este Ciupac Paulina.  Conform recensământului din anul 2014 populația satului ajunge la 1878 locuitori. Distanța directă pînă în or. Florești este de 15 km. Distanța directă pînă în or. Chişinău este de 92 km.

Evenimente
Planul Strategic de Dezvoltare Socio- economică a localității Feștelița, r-nul Ștefan Vodă.

Planul Strategic de Dezvoltare Socio- economică a localității Feștelița, r-nul Ștefan Vodă. Primăria Satului Feștelița intră în componenţa Raionului Ștefan Vodă – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Primar la momentul actual este Tudoreanu Nicolae.  Conform recensământului din anul 2014 populația satului ajunge la 3046 locuitori. Distanța directă pînă în or. Ștefan …

Evenimente
com. Agronomovca, r-nul Ungheni, Planul strategic de dezvoltare socio- economică

Primăria Comunei Agronomovca intră în componenţa Raionului Ungheni – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Din componența comunei fac parte 3 localități: Agronomvca, Zăzulenii Noi și Negurenii Noi. Cele trei  localități ale comunei se situează în apropiere una față de alta. Suprafața totală ocupată de domeniile comunei este de circa 876 ha, …

Evenimente
com. Beștemac, r-nul Leova, Plan strategic de dezvoltare socio- economică

Primăria Comunei Beștemac intră în componenţa Raionului Leova – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Din componența comunei fac parte 2 localități: Beștemac și Pitești. Cele două localități ale comunei se situează în apropiere una față de alta. Suprafața totală ocupată de domeniile comunei este de circa 1520,8 ha, iar suprafața …