s. Filipeni, r-nul Leova, Planul strategic de dezvoltare socio- economică

Evenimente

Primăria satului Filipeni intră în componenţa Raionului Leova – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

Satul Filipeni a fost menționat documentar în anul 1757.

Primar la momentul actual este Grosu Vasile.  Conform recensământului din anul 2014 populația satului ajunge la 2686 locuitori. Distanța directă pînă în or. Leova este de 9 km. Distanța directă pînă în or. Chişinău este de 81 km

Suprafața totală ocupată de domeniile satului este de circa 2686,5 ha, iar suprafața totală constituie 4483,08 ha.

Satul Filipeni a fost menționat documentar în anul 1757.

În satul Filipeni este o biserică ”Sfinții Împărați Constantin și Elena”.
Biserica cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din localitatea Filipeni, raionul Leova are o istorie aparte încă de la înființarea ei, în urmă cu 108 ani. Lăcașul este unul dintre puținele biserici care nu au fost închise în perioada sovietică. Așa se face că aici au avut posibilitatea să se roage și să-și satisfacă necesitățile religioase atât creștinii din sat, cât și cei din satele vecine.

Biserica din Filipeni, este considerată unul din obiectivele turistice importante din raionul Leova, a fost sfințită la 3 iunie 1907 cu numele Sfinţilor Constantin şi Elena.

Evenimente
Planul Strategic de Dezvoltare Socio- economică a localității Feștelița, r-nul Ștefan Vodă.

Planul Strategic de Dezvoltare Socio- economică a localității Feștelița, r-nul Ștefan Vodă. Primăria Satului Feștelița intră în componenţa Raionului Ștefan Vodă – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Primar la momentul actual este Tudoreanu Nicolae.  Conform recensământului din anul 2014 populația satului ajunge la 3046 locuitori. Distanța directă pînă în or. Ștefan …

Evenimente
com. Agronomovca, r-nul Ungheni, Planul strategic de dezvoltare socio- economică

Primăria Comunei Agronomovca intră în componenţa Raionului Ungheni – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Din componența comunei fac parte 3 localități: Agronomvca, Zăzulenii Noi și Negurenii Noi. Cele trei  localități ale comunei se situează în apropiere una față de alta. Suprafața totală ocupată de domeniile comunei este de circa 876 ha, …

Evenimente
com. Beștemac, r-nul Leova, Plan strategic de dezvoltare socio- economică

Primăria Comunei Beștemac intră în componenţa Raionului Leova – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Din componența comunei fac parte 2 localități: Beștemac și Pitești. Cele două localități ale comunei se situează în apropiere una față de alta. Suprafața totală ocupată de domeniile comunei este de circa 1520,8 ha, iar suprafața …