com. Pelivan, r-nul Orhei, Plan Strategic de Dezvoltare Socio-economică

Evenimente

Succes Consulting a elaborat Planul strategic de dezvoltare socio- economică a comunei Pelivan.
Primăria Comunei Pelivan intră în componenţa Raionului Orhei – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Primaria Comunei Pelivan este situată la latitudinea  47.4033   longitudinea 28.7741 și altitudinea de 62 metri față de nivelul mării. Primar la momentul actual este Ion Gamarț.  Conform recensământului din anul 2014 populația comunei ajunge la 4208 locuitori. Distanța directă pînă în or. Orhei este de 5 km pentru s. Pelivan și 7 km pentru Cișmea. Distanța directă pînă în or. Chişinău este de 45 km.
situează în apropierea imediată una față de alta, fiind delimitate printr-un hotar vizibil. Suprafața totală ocupată de domeniile comunei este de circa 1791 ha, iar suprafața totală constituie 2387,2 ha.
Satul Pelivan a fost întemeiat în anul 1932. Localitatea s-a desprins din moșia satului Mitoc. În primăvara anului 1932, satul Mitoc a fost inundat în urma unei ploi torenţiale. Multe case au fost demolate, oamenii au rămas fără adăpost. Ei s-au adresat autorităților ca să li se repartizeze alte  loturi pentru construcţia caselor. Pentru soluționarea problemei la fața locului a venit Ion Pelivan, la acel moment reprezentant al guvernului.  Sinistraților li-au fost repartizate terenuri din sectorul de Stat al Fermei Model Orhei.
În semn de recunoştinţă pentru aceasta ţăranii au numit noua localitate Pelivan. În 1945 denumirea satului a fost schimbată în Mitocul – Nou. În ianuarie 1965, prin Hotărîrea Sovietului Suprem al RSSM, a fost format satul Luceafărul, care împreună cu cu satul Mitocul – Nou şi Mitocul – Vechi intrau în componenţa satului Brăviceni.

În 1990 satele  Luceafărul şi Mitocul Nou s-au contopit formînd un sat cu denumirea  istorică Pelivan
Satul Cișmea a fost menționat documentar în anul 1570. Satul Cişmea este aşezat pe coasta stîngă a văii Răutului. Denumirea satului înseamnă "izvor". La 1875 satul număra 45 de gospodării cu 149 de locuitori. Către 1923 numărul sătenilor crește pînă la 550, în localitate își deschisese ușile școala frecventată de copiii din localitate.

Evenimente
Planul Strategic de Dezvoltare Socio- economică a localității Feștelița, r-nul Ștefan Vodă.

Planul Strategic de Dezvoltare Socio- economică a localității Feștelița, r-nul Ștefan Vodă. Primăria Satului Feștelița intră în componenţa Raionului Ștefan Vodă – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Primar la momentul actual este Tudoreanu Nicolae.  Conform recensământului din anul 2014 populația satului ajunge la 3046 locuitori. Distanța directă pînă în or. Ștefan …

Evenimente
com. Agronomovca, r-nul Ungheni, Planul strategic de dezvoltare socio- economică

Primăria Comunei Agronomovca intră în componenţa Raionului Ungheni – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Din componența comunei fac parte 3 localități: Agronomvca, Zăzulenii Noi și Negurenii Noi. Cele trei  localități ale comunei se situează în apropiere una față de alta. Suprafața totală ocupată de domeniile comunei este de circa 876 ha, …

Evenimente
com. Beștemac, r-nul Leova, Plan strategic de dezvoltare socio- economică

Primăria Comunei Beștemac intră în componenţa Raionului Leova – unitate administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Din componența comunei fac parte 2 localități: Beștemac și Pitești. Cele două localități ale comunei se situează în apropiere una față de alta. Suprafața totală ocupată de domeniile comunei este de circa 1520,8 ha, iar suprafața …