Viziunea echipei Succes Consulting 
Activităţi competitive, sănătoase, durabile, social  responsabile in sectorul privat,non-guvernamental şi public.

Misiune echipei Succes Consulting
De a fi un lider şi partener fidel în furnizarea  serviciilor de consultanţă solide. De a fi un lider şi partener fidel de încredere, formare, cercetare, prestarea serviciilor de evaluare a proiectelor şi soluţiilor creative la sectoarele de activitate, non-guvernamentale şi organizaţii internaţionale.

Principiul de lucru echipei Succes Consulting
În proces de lucru cu partenerii si clientii sai, Succes Consulting se aplică următoarele principii:
• Capacitatea de a îndeplini şi depăşi aşteptările clienţilor şi partenerilor
• Furnizarea de feedback continuu catre clienti si parteneri
• Confidential, mediu de lucru deschis şi demn de încredere
• Etica superioara a  muncii, sensibilitate la  nevoilile clienţilor şi partenerilor
• Lucrul in echipa, cooperare, încurajarea creativităţii individuale
• Creative, abordare personalizată, flexibilă şi termenul limită orientate
• organizarea eficientă a procesului de muncă
• Nivel avansat de utilizarea Tehnologiilor Informationale inproces de munca
• Dezvoltarea continuă de cunoştinţe şi aptitudini profesionale